Leemkachel werking

Een leemkachel werkt op basis van het tegenstroomprincipe. Hierbij worden de hete verbrandingsgassen eerst naar boven en daarna helemaal naar beneden door de kachel geleidt. Op dit lange traject geven de hete gassen hun warmte aan de stenen kachelmassa af, voordat ze door de schoorsteen naar buiten gaan. De grote massa accumuleert de energie en straalt deze efficiënt en langdurig in de vorm van stralingswarmte het huis in. Door de optimale verbranding zijn de rookgassen bijzonder schoon en brandt de kachel uiterst zuinig.

De temperatuur gemeten in de stookruimte is circa 1000 °C, terwijl de rookgastemperatuur gemeten in het schoorsteenkanaal circa 200 °C is. De kachelmassa accumuleert het warmteverschil. Deze massa varieert per kachel, van 500 tot circa 7000 kg. Bij regelmatig stoken zal een zware kachel lang warm blijven en daardoor ook lang zijn aangename warmte uitstralen. Door de hogere warmte-opslagcapaciteit hoeft een zwaardere kachel daarom minder vaak gestookt te worden dan een lichtere.

Massief gemetselde kachels hebben een vermogen van 2 tot 4 kW, en kunnen dus 48 tot 96 kWh energie leveren per 24 uur. In een goed geïsoleerd huis blijft een massieve kachel langer warm en hoeft soms maar eens in de twee dagen gestookt te worden om het hele huis te verwarmen, zoals bij ons gebeurt in voor- en najaar. Leemkachels zijn uitermate geschikt als hoofdverwarming, maar kunnen ook prima ingezet worden naast een bestaand CV-systeem.

Leemkachels worden met hout gestookt. Het hout wordt volledig ontleed in een speciaal ontwikkelde stookruimte. In deze stookruimte wordt het vuur niet alleen via het rooster van zuurstof voorzien maar vindt ook secundaire verbranding plaats door lucht van de zijkant toe te voeren. Hierdoor krijgt het vuur steeds voldoende zuurstof en ontstaat een volledige verbranding waarbij de stookruimte en de keramische ruit schoon blijven, er weinig as overblijft en er minimale rookontwikkeling is. De in het hout aanwezige energie wordt met een efficientie van circa 85% door de kachel opgenomen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een metalen kachel met een rendement van circa 40% of een open haard met een rendement van circa 5%. Iedere leemkachel van Vuurmeesters wordt geleverd met uitgebreide mondelinge en schriftelijke stookinstructies toegespitst op het specifieke ontwerp.

Hout is een hernieuwbare biobrandstof en CO2 neutraal. In onze kachels kunt u alle soorten onbehandeld hout stoken. Wilg, populier, naaldboom en pallethout branden goed in deze kachels zonder de bij stalen kachels bekende problemen als roetafzetting en schoorsteenbrand. Slechts één mand droog hout is voldoende voor een hele dag warmte. Vers gekapt hout moet, afhankelijk van de houtsoort en de luchtvochtigheid, een tot twee jaar drogen. Hakhout dat te koop is heeft vaak een vochtgehalte van 20% tot 40%. Het is daarom raadzaam ook dit hout nog enige tijd te drogen. Een vochtpercentage van circa 15% is voor alle houtsoorten optimaal.
De stookwaarde van hout verschilt per houtsoort, zowel per volume als gewicht.